ISTEN AZ ÉN ATYÁM

Mennyei Atyám! Milyen jó tudni, hogy Te Atyám vagy, én pedig gyermeked vagyok! Amikor lelkemre sötétség borul és keresztem túl nehéz, oly jó, hogy azt mondhatom:Atyám, hiszem, hogy szeretsz. Igen! Hiszem, hogy Te Atyám vagy, én pedig gyermeked!
Hiszem, hogy végtelen szeretettel szeretsz. Hiszem, hogy éjjel-nappal őrködsz felettem, és hogy tudtod nélkül egy hajszál sem veszhet el fejemről.
Hiszem, hogy végtelenül bölcs vagy, és nálam sokkal jobban tudod, mire van szükségem. Hiszem, hogy végtelenül hatalmas vagy, s még a rosszat is jóra tudod fordítani. Hiszem, hogy végtelenül jó vagy, és mindent a javukra fordítasz azoknak, akik szeretnek Téged. Még a bántalmazások közepette is a Te gyógyító kezedet csókolhatom meg!
Hiszek, de növeld bennem a hitet, a reményt és a szeretetet! Taníts engem mindig meglátni szeretetedet, amely életem minden eseményét irányítja. Taníts meg engem gyermekként Rád hagyatkozni! Atyám, Te mindent tudsz, mindent látsz, jobban ismersz engem,mint én önmagamat. Te mindent megtehetsz és szeretsz engem.
Atyám, mivel azt kívánod, hogy mindig Hozzád folyamodjunk, most nagy bizalommal kérlek Téged Jézussal és a Szűzanyával… (kérés) 
Erre a szándékra az Ő Szent Szívükkel egyesülve felajánlom Neked imáimat, áldozataimat és önmegtagadásaimat, minden cselekedetemet s még nagyobb hűséget kötelességeim teljesítésében. Add nekem a Szentlélek világosságát, kegyelmét és erejét! Erősíts meg Szentlelkeddel úgy, hogy Őt soha meg ne szomorítsam, s a megszentelő kegyelmet soha el ne veszítsem. Atyám, ezt Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében kérem Tőled!
Boldogságos Szűz Mária, rejtsd el gyarló szívemet Jézusom Szent Szívébe, és így ajánld fel Mennyei Atyánknak! Nyerd meg számomra mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségem van.
Mennyei Atyám, téríts magadhoz minden embert! Az egész világ ismerje meg istenatyai jóságodat és végtelen irgalmasságodat! Légy szerető Atyám, és oltalmazz, mint szemed fényét! Add, hogy mindig méltó gyermeked lehessek!
Örök Atya, lelkünk édes reménysége, ismerjen, tiszteljen és szeressen minden ember! Örök Atya, ki végtelen jóságodat kiárasztod minden népre, ismerjen, tiszteljen és szeressen minden ember! Örök Atya, az emberiség éltető napsugara, ismerjen, tiszteljen és szeressen minden ember! Ámen.

IMÁDSÁG TESTI GYÓGYULÁSÉRT

Uram, Jézus, imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem. Te az emberré lett Istenfia vagy, Te a Megváltó Messiás vagy. Ebben a percben Péterrel akarom mondani: „Nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk."
Befogadlak, Jézus, a szívembe és az életembe: azt akarom, hogy Te légy föltétlen Ura.
Bocsásd meg bűneimet, ahogy megbocsátottad az evangéliumi béna ember bűneit. Tisztíts meg isteni Véreddel! Lábaid elé helyezem szenvedésem és betegségem. Gyógyíts meg, Uram, dicsőséges Sebhelyeid ereje által, kereszted által, drágalátos Véred által! Te vagy a Jó Pásztor, én pedig aklod egyik báránya: könyörülj rajtam! Te az a Jézus vagy, aki azt mondotta: „Kérjetek és kaptok." Uram, Galilea népe eljött, hogy lábaid elé helyezze betegeit, és Te meggyógyítottad őket. Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad.
Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem, mert ugyanúgy együtt érzel velem, mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál, mert Te vagy a Feltámadás és az Élet.
Hála, Jézus, mindazért, amit tenni fogsz: elfogadom szereteted rám vonatkozó tervét. Hiszem, hogy kinyilvánítod számomra dicsőségedet. Még mielőtt tudnám, hogyan fogsz közbelépni, hálát adok neked és dicsérlek Téged. Ámen.

Uram, add, hogy újra békére és örömre találjak, annak biztos tudatában, hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Tégy engem a Te feltámadásod, a bűn és a halál fölött aratott győzelmed, a Te közöttünk lévő, élő jelenléted hiteles tanújává. Ámen.